Näited: käed-jalad-torso muutuste graafikud

Mõned näited, kuidas saab mõõtmistel kogutud infot kasutada. Pildid:

Torso ala lihaste-rasva võrdlemine kogurasva massi muutumisega

Käte-jalgade liha+vesi mass võrrelduna kogurasva% muutumisega

Käte-jalgade liha+vesi mass võrrelduna kogurasva% muutumisega

Kehaosade liha+vesi mass

Kehaosade liha+vesi mass

Ainult käte-jalgade liha+vesi mass

Ainult käte-jalgade liha+vesi mass

Vaata ka eelmisi näiteid kogumassi muutustest

Kuukiri

Comments are closed.