Füsioteraapia – protsess ja füsioterapeudid Eestis

Füsioteraapia on kehalistel harjutustel, asendravil, massaažil ja füüsikalistel meetoditel (sooja- ja külmaravi, mehhanoteraapia ning elektriravi) põhinev taastusravi osa, mille eesmärgiks on täielikult või osaliselt taastada tugiliikumisaparaadi või organsüsteemi funktsionaalne võime, et klient saaks paremini integreeruda normaalsesse elu- ja töökeskkonda. Maailmas tuntakse vastavat eriala nimetuste all physiotherapy, physical therapy või kinesitherapy. Ülesanneteks on võimalike tervisekahjustuste ennetamine, liigeste liikuvusulatuse ning lihaste jõu ja vastupidavuse säilitamine või parandamine, häirunud funktsioonide taastamine ja kompenseerimine ning valu leevendamine. Sisaldab endas teenuste osutamist olukordades, kus liikumine ja kehafunktsioonid on ohustatud vananemisprotsessist, vigastusest või haigusest. Vajaduse määratlemine sisaldab nii üksikisikule kui ka grupile suunatud vaatlust, millega tehakse kindlaks olemasolevad ja potentsiaalsed kõrvalekalded normist, funktsionaalsed piirangud, puuded või teised tervist puudutavad olukorrad, mis tuvastatakse füsioterapeutilise uurimise abil, kasutades selleks spetsiifilisi teste ja mõõtmisi. Parimad võimalikud tulemused patsiendi jaoks saadakse hinnangute ja teraapia teostuse analüüsi ja sünteesi teel, milleks kasutatakse nn “kliinilist mõtlemist”.

Füsioteraapia sisaldab:

 • füsioterapeutilist hindamist,
 • passiivseid ja aktiivseid kehalisi harjutusi,
 • massaaži,
 • elektrilist ravi,
 • soojaravi,
 • külmaravi,
 • vesiravi,
 • manuaalset mobiliseerimist,
 • õigete liigutusmustrite juhendamist,
 • abivahendite kohandamist,
 • asendravi,
 • erinevate haiguste raviks loodud spetsiifilisi teraapiameetodeid,
 • füsioterapeutilist nõustamist,
 • dokumenteerimist ja kommunikatsiooni jpm

Füsioteraapia protsessi olemus

Füsioteraapia on teenus, mida osutatakse füsioterapeudi poolt või viimase juhendamisel ja järelevaatuse all ning kätkeb endas füsioteraapia vajaduse ja füsioterapeutilise diagnoosi määratlemist, füsioteraapia planeerimist, selle teostamist ning nii patsiendi kui füsioteraapia protsessi hindamist.

Vajaduse määratlemine sisaldab nii indiviidile kui ka grupile suunatud vaatlust, millega tehakse kindlaks olemasolevad või potentsiaalsed kõrvalekalded normist, funktsionaalsed piirangud, puuded või teised tervist puudutavad olukorrad, mis tuvastatakse füsioterapeutilise uurimise abil spetsiifiliste testide ja mõõtmistega ning tulemustele hinnangu andmine analüüsi ja sünteesi teel, kasutades selleks kliinilist mõtlemist.

Füsioterapeutiline diagnoos tuleneb patsiendi/kliendi uurimistulemustest ja hindamisest ning kujutab endast kliinilise mõtlemise tulemit. Seda võib väljendada liikuvuse düsfunktsioonina, kahjustuste, funktsionaalsete piirangute, puude või sündroomi kategooriate kasutamise teel.

Planeerimine algab vajaduse selgitamisega ning lõpeb tavaliselt plaani väljatöötamisega, millel on mõõdetav lõppeesmärk. Planeerimine toimub koostöös patsiendi/kliendiga, tema perekonnaga või teiste erialade spetsialistidega. Juhul kui füsioterapeutilisest abist jääb väheks patsiendi optimaalsel tervenemisel võib viia füsioteraapia planeerimine erinevate spetsialistide teenuste kasutamiseni.

Füsioterapeutiline hindamine muudab vältimatuks korduva vaatluse teostamise tulemuste hindamise huvides.

Olulisteks osadeks on samuti füsioterapeutiline konsultatsioon ja nõustamine, mille eesmärgiks on toetada kliendi tervise taastamist. Füsioterapeutiline konsultatsioon on suunatud otse kliendile ning nõustamine tema lähedastele ja teistele taastusravi protsessis osalevatele meeskonna liikmetele.

Füsioteraapia on raviteenuste osutamise süsteemi lahutamatu osa. Füsioterapeudid praktiseerivad sõltumatult teistest tervishoiu teenuste pakkujatest ning võtavad osa interdistsiplinaarsetest rehabilitatsiooni/ habilitatsiooni programmidest taastamaks nende isikute optimaalset funktsiooni ja elukvaliteeti, kellel esineb liikumise piirang või puue. Füsioterapeudid järgivad oma isiklikku eetiliste tõekspidamiste koodeksit.

Füsioterapeutide ülesanne on:

Tervise ja heaolu edendamine nii isiku kui ka laiema avalikkuse/ühiskonna tasandil.
Kõrvalekallete, funktsionaalse piiratuse ja puuete ärahoidmine isikutel, kellel esineb risk liikuvuse muutumiseks tervisest või meditsiiniga seotud faktoritest tulenevatel põhjustel, ühiskondlik-majanduslike stressorite tõttu ja elustiili tegureid arvesse võttes.
Füsioteraapia teenuse pakkumine taastamaks liikumiseks hädavajalike kehaosade terviklikkust ning parandamaks elukvaliteeti nendel isikutel ja isikutegruppidel, kellel esineb häireid või kõrvalekaldeid liikumistes funktsionaalse piiratuse või puude tulemusena.

Füsioterapeudid Eestis

Fysioviis ,facebook.com/Fysioviis

sportmed.ee/fusioterapeudi-vastuvott

füsioteraapia.ee

füsioterapeut.ee/teenused-ja-hinnad

Vaata ka

Vereanalüüsid & tervisetestid
Koormustestid
Kehaanalüüsid
Võida füsioterapeudi vastuvõtt

+++ Ole kursis uute artiklitega!
Lisa ennast UUDISKIRJA listi 
(max 1 kord kuus)
või jälgi facebook.com/kehadiagnostika 

Kuukiri

Uus loos – füsioteraapia

UUS loos Kehadiagnostika Facebooki fännidele :)

VÕIDA oma kehale tehnoülevaatus!
Osalemiseks pead olema fänn,
jagama seda pilti avalikult oma facebooki seinal,
panema like ja
kommentaarides ILMA SÕNADETA kirjeldama POSITIIVSUST, ELUJÕUDU JA PEALEHAKKAMIST :)

Tehnoülevaatus sinu kehale on 45min visiit füsioterapeudi juurde SKELETILIHASSÜSTEEMI HINDAMISELE, kus kontrollitakse manuaalsete lihastestidega põhi-lihasgruppide jõudu, põhiliigutuste kvaliteeti/variatiivsust ja liigeste liikuvust. Puudujääkide leidmisel saab juhendamist, milliseid jõu ja liikuvusharjutusi peaks rohkem sooritama. Uuri lisa: https://www.facebook.com/Fysioviis/

Võitja selgub 4.detsembril. Võitja loositakse välja nende seast, kes on järginud kõiki 4 REEGLIT :) Osale siit.

Füsioteraapia eesmärgiks on parandada häirunud liikumisvõimet ja vähendada valu. Füsioterapeudiga esmakohtumisel selgitatakse välja probleemi olemus (vigastus/valu/ülekoormus/lihaspinged vms). Selleks sooritab füsioterapeut põhjaliku ülevaatuse, võttes anamneesi, vaadates inimese liikumist ning tehes ortopeedilisi/neuroloogilisi teste. Pärast ülevaatust selgitakse kliendile tema valu või funktsioonihäire põhjused ja pakutakse välja võimalikult efektiivsed ravimeetmed. Raviks võib füsioterapeut kasutada kliendi nõustamist, harjutusi, manuaalseid teraapiavõtteid, massaaži, kinesioteipingut ja palju muud. Pärast teraapia lõppu saadetakse vajalik info (harjutused/teadmised) kliendi e-mailile, et tagada ravi iseseisev jätk ja tulemuste püsivus. Meie füsioterapeudid on teraapias innustatud teaduslikult tõestatud meetmetest ning lähtuvad probleemile alati individuaalselt, et tagada võimalikult kvaliteetne tulemus ja rahulolu.

Emotsionaalne söömine – põhjus & kõrvaldamine

Kas emotsionaalne söömine on sind mingil hetkel tabanud ja söömine andnud ajutist rahulolu? Kuid kas oled langenud selle oravarattasse? Mis on selle põhjused ja kuidas sellest pääseda?

 • Kiire “esmaabi”-võte emotsionaalse õgimise sööstu puhul: joo pudel vett.
  Tihti tahame me süüa kuid meil on hoopis vedelikku vaja.
 • Kui oled õhtuks vähe söönud, kipudki õhtul üle-sööma. Söö tugev lõunasöök.

Kumb oli enne, kas stress või ülesöömine? Uuringute tulemused vastavad, et algpõhjus on stress. Miks? Üks võimalikke põhjusi on asjaolu, et stressi korral hakkab keha tootma valuvaigistavaid aineid, mis samal ajal stimuleerivad ülesöömist. Niisiis, kui sa ei märka oma valu, siis jääb tähele panemata ka see, et kõht on piisavalt täis.

Emotsionaalne söömine & psühhosomaatika

Paljud kogenud arstid on leidnud, et paljude füüsiliste vaevuste alge on patsiendi psüühhikas – psühhosomaatika.
Emotsionaalse söömise puhul on selleks emotsionaalne rahulolematus.

Kui asi on nii, siis peaks dieedi alustamise asemel tegema kindlaks, mis su hinge parasjagu vaevab ja end sellest vaevast vabastama. Juhtub sageli, et enesesse ei osata ega julgeta vaadata. Ei osata sellepärast, et lapsest saadik on keegi teine öelnud, mida sa vajad ja kuidas sa ennast tundma pead. Ei julgeta, sest tundmatu hirmutab – las jääb parem kõik nii nagu seni, sest äkki läheb veel hullemaks.

Emotsionaalse söömise vastu nr 1 rohi on eneseteostus, nii sisemises kui ka välimises maailmas ja seda eelkõige sinu problemaatilistes elu valdkondadeskui sa oma “deemonitega” ei tegele, siis tegelevad nemad sinuga.

Inimene, kes oma ihu ja hinge eest hoolt ei kanna “lähebki katki”.

Pane oma problemaatilistes ja tähtsates elusfäärides eesmärgid. Niivõrd mõjus ei ole siinjuures oma mõnele eesmärgile jõudmine kuivõrd teadmine, et mis täpselt on eesmärk ja miks tahad seda saavutada ja mida oled selleks teinud TÄNA.

 • Kas sa teed seda, mida sa tõeliselt tahad teha?
 • Kas sa oled rahul sellega kuidas tulevik sinu jaoks paistab?
 • Kuidas on rahuldatud su vajadus turvatunde ja läheduse järele?
 • Kas sind toetatakse ja mõistetakse nii kodus kui tööl? Oled sa selleks oma soove selgelt väljendanud?
 • Kas sa saad avaldada oma arvamust? Kas sa julged öelda “Ei” ja jääda selle juurde ilma pikemalt põhjendamata?
 • Kas su elus on piisavalt rõõmu ja nalja? Ausust ja ehedust? Seksuaalsust ja liikumist? Loovust ja arengut?
 • Kuidas sa reageerid, kui mõni sinu jaoks oluline vajadus on pärsitud?
 • Kas söandad öelda, et oled solvunud või et miski tegi sind kurvaks?
 • Mida teed, kui oled segaduses või tunned end nurka surutuna?
 • Mille peale sa viimati ärritusid või nördisid?
 • Kuidas väljendad oma vastumeelsust?

Keelatud tundeid ei ole – väljenda ennast elus ja realiseeri oma soove siin maailmas.

Loe ka: Kuidas panna realistlik eesmärk keha vormi saamiseks?

+++ Ole kursis uute artiklitega!
Lisa ennast UUDISKIRJA listi 
(max 1 kord kuus)
või jälgi facebook.com/kehadiagnostika 

Toidulisandid & sporditarbed: tellimine

Erinevat treeningvarustust & toidulisandid:

Treening- ja toitumiskavad

Hantlid, kangikettad ja sangpommid
Selles kategoorias saab osta hantleid, raskuseid ning sangpomme. Hantlite raskused varieeruvad alates ühest kilogrammist kuni 28kg-ni. Samuti saab kaasa soetada hantlite hoidjaid. Samuti on raskuseid alates 1.25kg-st kuni 25kg ketasteni. Kettad on kaetud kummiga ning neis on augud, et raskusi oleks parem transportida. Sangpommide raskused algavad neljast kilogrammist kuni 24kg-ni. Nii hantlid kui ka sangpommid on kroomitud ning kõrge kvaliteediga.

Treeningseadmed, aparaadid ja cardio
Jooksurajad, spinning-ratas, kükipuurid

Pulsikellad, sammulugejad, stopperid

Spordikotid
Üle 100 erineva suuruse ja otstarbe.

Poksivarustus
Leia endale poksivarustust hea hinnaga. Poksikottide raskused varieeruvad 35kg ja 25kg vahel, samuti on võimalik soetada poksinukke, mille peal oma oskusi lihvida. Käe- ja jalalapad.

Enesekaitsevahendid
Taktikaline pastakas (sõiduki klaasi purustamiseks, ründe tõrjumiseks), kubotan (ründepulk), Nõelaja/Torkaja (stinger), plastikkaardis peituv nuga, ründesõrmused, nuki-kasteet-võtmehoidja, nailonvööd.

Võitluskunsti trenni vahendid
Kimonod, peakaitsmed, jalakaitsed, poksikindad, kotikindad, MMA-kindad, poksikotid, käesidemed

Toidulisandid, spordipulbrid atleetidele

Sportlase toidulisandid ja spordipulbrid
Toidulisandid inimestele, kes tegelevad spordiga. Need võivad näiteks olla kulturism, fitness, jooksmine või võitluskunstid. Antud tooted abistavad sind seatud eesmärkide poole, kui neid kasutada korrektselt ning jälgida ka vastavat toitumis- ning treeningplaani. Leiad palju erinevaid tooteid: aminohapped, proteiinid, erineva koostisega batoone ning valmis kasutamiseks proteiinijooke. Samuti saab meie poest soetada kreatiini erinevaid vorme, taastus- ja süsivesikute baasil tehtud jooke, vitamiine ning mineraale üldise tervise parandamiseks ning palju-palju teisi erilisi tooteid, mida kõike on võimalik endale soetada väga mõistliku hinna eest. Kõik müügil olevad tooted on kõrge kvaliteediga ning neid kasutades on parimad tulemused garanteeritud.

Mis täpselt:

SuperMass Nutrition toidulisandid
Marko “Supermass” Savolainen on soomlasest IFBB PRO kulturist, olles saanud TOP 10 kohti vastava kategooria kulturismivõistlustel 1990. aastatel. Tema unistus oli koostada ning paisata müüki maailma parim toidulisandite sari. Mees, kes kaalus kulturismilaval üle 120kg, töötas välja SUPERMASS NUTRITION sarja, mis paistab välja oma innovaatilisuse ning väga kõrge kvaliteedi poolest. SUPERMASS NUTRITION sobib nii tavalisele harrastajale kui ka tipp-atleedile. Tooted nagu SUPERMASS PRO-MEAL (maitsev toidukorra asendaja), SUPERMASS AFTER ZONE (hämmastav trennijärgne taastusjook) ning SUPERMASS PRO-FUEL (trennieelne tugev erguti). Kõiki neid SUPERMASS NUTRITION toidulisandeid ning joogipudeleid on võimalik soetada meie all olevalt poest.

Kombod
Selle kategooria alt leiad erinevaid toodete kombinatsioone. Need paketid on kokku pandud spetsialistide poolt, et antud toodetest saada kätte maksimumi. Samuti on neid tooteid koos ostes koguhind odavama kui ostes eraldi. Kerides alla leiad treeningvahendite pakette, mis on disainitud just atleetidele ( nii naistele kui ka meestele), kes soovivad maksimumi. On esindatud ka toidulisandi(te) ning toitumiskavade kombinatsioon-tooteid, mis aitavad nii lihast kasvatada või hoopis rasva põletada. Kui oled otsimas toidulisandeid, mis aitaksid saavutada soovitud tulemuse, siis miks mitte osta toodete kombinatsioon, millega säästaksid raha ning saaksid ekspertide poolt kokkupandud paketid kiiresti enda valdusesse.

Aminohapped
Proteiinimolekulid koosnevad väikestest aminohapetest, mis on selle makrotoitaine ehitusmaterjal. Atleet, kes soovib treeningutest taastuda vajab rohkelt aminohappeid enda toitumis režiimi, et olla järgmiseks katsumuseks valmis. Antud aminohapped on samuti tõestatud kui efektiivsed rasvapõletajad, samuti on tõestatud nende vajalikkus lihaste ning jõu juurdekasvus, toetades protsessi energiaga. Peale lihaste “lõhkumist” jõusaalis tuleks aminohappeid tarbida, et alustada taastumisprotsesse. Kuna aminohappeid on väga palju (nagu näha all olevas aminohapete toodete listis), on koostatud kolme peamise aminohappe (leutsiin, isoleutsiin ja valiin) segu, mida nimetatakse BCAA-ks. Nende peamiste aminohapetega varustatud toode on enim levinud aminohapete toidulisand, mille efekti on eriti tunda, kui individuaali sissevõetud kalorite hulk on limiteeritud. Keri lehte allapoole, et osta aminohappeid – lihaste ehitusmaterjali!

Kreatiinid
Kreatiin on orgaaniline hape inimese kehas, mis annab energiat kõikidele rakkudele, mõistagi ka lihastele. Samuti toetab kreatiin proteiini sünteesi, mis on eriti vajalik indiviididele, kes soovivad kasvatada lihasmassi ning taastuda rasketest trennidest. Kuigi antud ainet leidub ka ka näiteks kalas ning lihas väiksel määral, hävib suurem osa sellest toidu küpsetamisel. Kreatiini kohta on tehtud palju edukaid uurimistöid, mistõttu on kreatiin üks enamlevinud toidulisandeid, millel peaaegu puuduvad võimalikud kõrval nähud. Uuringud on näidanud, et kreatiini laadimine kuni 30. Grammini päevas 5-7 päeva järjest võib olla abiks lihase ning jõu kasvul. Kõige levinum viis kreatiini manustamiseks on kuni 5 grammi päevas pikka aega. Kui kasutad kreatiini, peaksid vee tarbimist suurendama. Kreatiini erinevaid vorme, näiteks monohüdraat ja kreatiin-etüül, on olemas selle kategooria all ostmiseks.

Proteiinid
Proteiini sisaldavad toidulisandid on olnud kõige kauem müügilettidel. Kui kehaehitamise kunst jõudis kiirelt massidesse, hakkasid teadlased looma toidulisandeid, mis aitaksid naturaalsel teel lihasmassi suurendada. Proteiini lisandid on kõige rohkem kasutatud toidulisandid maailmas. Kulturistid ning teised atleedid, kes jälgivad trenni-ning toitumis režiimi, kasutavad tihtipeale toidulisandina proteiinijooke või batoone. Madala süsivesikute ning rasvade sisaldusega, taskukohase hinnaga ning väga mugavate proteiinilisandite tarbimine on väga populaarne nüüdisajal. Jah, proteiinipulber on toit, sest see on valmistatud protsessi käigus, kui tehakse piimast juustu. On väga palju erinevaid proteiinipulbreid: isolaadid, kontsentraadid ning näiteks hüdro-isolaadid. Kõike neid ning palju muid proteiinirikkaid toidulisandeid saad osta meie poest, et saavutada vajalik proteiinide kogus lihasmassi kasvatamiseks.

Eritooted
Selle alamkategooria alt leiad spetsiaalseid tooteid, mis aitavad viia enda keha uuele tasemele! Meie eksperdid on välja valinud parimad tooted andmaks eelise lihase kasvatamisel, taastumisel ning energia ammutamiseks. Näiteks on paljud tooted selles rühmas kokku sobitatud vitamiinide ja mineraalide kompleksid, mis aitavad keha hoida tervislikus elurütmis. Samuti on tooteid, mis toetuvad ZMA, kaltsiumi ning kreatiinile. Eritooted maksa abistamiseks, ensüümidega rikastatud tooted ning enne trenni ergutavad joogid on samuti esindatud meie rikkalikus poes. Kui on soov soetada naturaalseid testestorooni boostereid või kaalu alandavaid abitooteid, siis oled õiges kohas! Vaata alla ning leia endale spetsiaalseid eritooteid erilise hinnaga!

Vitamiinid ja kalaõlid
Sektsioonist “Vitamiinid ning mineraalid” on võimalik soetada parimaid tooteid tervise ning üleüldise keha funktsioneerimise jaoks. Meie poes on suur valik vitamiine, mis kindlustavad atleedile piisava koguse vajalikke aineid: vitamiinid C,D ja B-12 ning magneesium, Tsink jne. Vitamiini kompleksid on samuti esindatud, mis sobivad ka tavainimesele, kes soovib lihtsalt vitamiinide koguseid tõsta. Mineraalid on ka väga tähtsal kohal – ära muretse, ka neid saab meie poest soetada! Olemas on ka omega-3 rasvhapped nii tablettidena kui ka vedelas kujus ning samuti hea hinnaga. Kokkuvõtlikult – kõik vajalikud vitamiinid ning mineraalid on meie poes saadaval. Ära kõhkle võtta meiega ühendust, et anda parimat nõu antud kategooria toodete kohta!

Süsivesikud
Süsivesikud on üks kolmest makrotoitainest koos rasvade ning valkudega. Süsivesikute peamine funktsioon on keha varustada energiaga. See protsess toimub kehas, mis seedib ning siis lagundab süsivesikud glükoosiks. Siis transporditakse glükoos keharakkudesse, et varustada organeid, lihaseid jm. energiaga. HC GYM poes on palju erinevaid süsivesikute põhiseid tooteid, mida on võimalik pulbrina lisada taastusjookidesse. See toidulisand annab sulle rohkem energiat ning soodustab lihaskasvu. Samuti on see süsivesiku põhine toidulisand hea viis lisada kaloreid dieedile ilma, et peaks rohkem sööma. Süsivesikuid peaksid lisama enne ja pärast treeningut trennijookidele, samuti võid neid juua juurde terve päeva jooksul vastavalt eesmärkidele.

Rasvapõletajad
Alt leiad meie rasvapõletamist soodustavad toidulisandid. Nende toime on eriti tõhus, kui tarbida koos individuaalselt paika pandud toitumis- ning treeningkavaga. Rasvapõletajad pole imelised vahendid, mis töötavad silmapilkselt. Aga nad saavad anda tarbijale eelise ning väikse tõuke, mis soodustaks kaalu alandamist ning rasvapõletamist. Peamised rasvapõletajad meie poes on peamiselt ülesehitatud rohelise tee ekstraktile, L-karnitiinile ning kofeiinile. Need naturaalsed rasvapõletajad on teaduslikult tõestatud abimehed ideaalse vormi saavutamisel. Vaata allapoole ning vali välja endale meelepärased rasvapõletajad, et alustada teekonda enda soovitud keha poole!

Calor Free kastmed
Walden Farms’i firma missioon ning visioon oli algusest peale varustada tervislikult toituvate inimeste toidulauda kalorivabade, kuid maitsvate toidulisanditega, mis aitaks inimesi dieedil olla ning hõlbustada kalorite piiramist. Alates 1972.aastast, kui Walden Farms hakkas kalorivabasid toiduaineid (alates salatite kastmetest ning grillimiskastmetest kuni pannkoogi siirupini) looma, on need saanud ülemaailmseteks hittideks. Antud tooted on kõik ilma kaloriteta ning maitsestatud vaid naturaalsete kontsentreeritud maitsetega: päris magusa puuvilja ekstraktid, kakao ning paljud teised. Splenda, mis on naturaalne magusaine, on siis lisatud kõikidele toodetele, et nende maitse oleks sama hea kui kõrge kaloraaziga maitseainetel. Walden Farms tooteid aitavad ka tüüp II suhkruhaigusega vaevlevaid inimesi, sest neid kastmeid tarbides suudavad antud haiguse käes kannatajad hoida glükoosi manustamise kontrolli all. Samuti on kõik tooted gluteeni vabad! Omades üle 40. aasta kogemust, on Walden Farms pakkumas kastmeid ning lisandeid, mis aitavad kaloreid piiravaid inimesi andes neile maitseelamused, mis aitavad rahuldada ka kõige suurema magusa armastaja!

Taastajad ja massilisajad
Selles kategoorias on võimalik osta massilisajaid ning taastusjooke. Kui sa soovid lisada lihas- ning kehamassi, siis on antud massilisajad ideaalsed lahendused. Nendel toidulisanditel on kõrge kalorite sisaldusega ning samuti koosnevad suurel hulgal valkudest ja süsivesikutest, mis on vajalikud massi lisamisel. Juues massilisajat ei pea sa sööma nii palju, et soovitud kaloreid päeva jooksul tarbida. Samuti on populaarsed taastusjoogid, kuhu on kokku pandud lihaste taastumiseks vajalikud ained. Taastusjooke tuleks tarbida koheselt peale treeningut, massilisajat 1-3 korda päevas, oleneb eesmärkidest. Vajuta all olevate toodete peale, et näha täpsemalt, millest antud toidulisand koosneb.

Batoonid
Proteiinibatoonid on mugavad vahepalad nendele, kellele läheb korda hea füüsiline vorm ja väljanägemine. Proteiinibatoonid on kõrge valgu sisaldusega ning nendes on vähem rasva ja süsivesikuid kui tavalistes batoonides nagu Snickers, Mars või Kit-Kat. Antud maiustus on tervislik abivahend, et magusaisu peletada ka kõige suuremal magusasõbral. Mõned proteiinibatoonid meie poes on samuti kiudaine rikkad, mis aitavad kaasa seedimisprotsessidele. Proteiinibatoonid on meie poes sobilikud kõigile: ainult üks tervislik vahepala vahetada tavalise shokolaadibatooni vastu võib aidata juba rasvapõletusele kaasa! Ostes rohkem proteiinibatoone korraga, säästad ka raha. Vaata selle alamkategooria alt erinevaid pakkumis ja hakka juba tänasest tervislikult maiustama!

Vali kategooria siit

Üldfüüsiline test ja võimed – TABEL (nato test)

NATO test on üldfüüsiliste võimete hindamise test. Sina saad seda kasutada eelkõige oma vormi hindamiseks ja arendamiseks.

See üldfüüsiline test koosneb kolmest alast:

 • käte kõverdamine toenglamangus ;
 • istesse tõus selililamangust käed kukla taga sõrmseongus, mille võib asendada harjutusega istesse tõus selililamangust käed risti rinnal;
 • 3200 m jooks , mille võib asendada 500 meetri ujumisega vabalt või rinnuli stiilis , 20 km maanteeratta sõiduga  või 10 km murdmaasuusatamisega klassikaline stiilis.

Positiivse tulemuse saamiseks tuleb järjest sooritada kõik loetletud harjutused.
Harjutuste järjekorda katsete läbiviimisel ei muudeta, puhkepaus kahe harjutuse sooritamise vahel on vähemalt 10 minutit.

Kuna meile meeldib igasuguseid punkte ja skoore taga ajada, siis NATO-test on hea vahend enda paremasse vormi saamiseks kuna igale pingutusele vastab mingi skoor ja koguskoori saab tõsta erinevate alade arendamisega. Nagu mäng ;)

Kui oled esimest korda testi ära teinud, saad kohe kõigile aladele panna järgmise eesmärgi või panna eesmärgi mingile punktiskoorile, nt kokku 250. Kui jooksmisega on probleeme, saad teha 20km rattasõidu.

Üldfüüsiline test – tabelid

nato-test kätekõverdused tabel
Nato-test kätekõverdused tabel
Nato-test kõhulihased kukla tagant
Nato-test, kõhulihased; kukla tagant haare.
Nato test jooksu tabel
Nato testi jooksu tabel

Kätekõverduse reeglid

1. Harjutuse sooritamiseks on aega 2 minutit.
2. Lähteasend:
a. toenglamang sirgetel kätel;
b. peopesad paralleelselt, sõrmed ees, käte asetus tugipinnal mitte laiemalt kui 90
cm, mõõdetuna peopesade sisekülgedest, tähistused võivad jääda peopesade
alla, lubatud on teha sooritusi rusikatele toetudes;
c. jalad koos või õlgade laiuselt harkis;
d. keha õlgadest kuni jalgadeni moodustab ühe sirge.

3. Harjutuse sooritamine:
a. katse läbiviija (edaspidi testija) annab käskluse «Alga!». Harjutuse sooritaja
(edaspidi testitav) kõverdab käsi kuni õlavarred on paralleelselt tugipinnaga ja
liigub tagasi lähteasendisse. Testija loeb sooritusi;
b. harjutuse sooritamise ajal peab testitava keha olema õlgadest jalakandadeni
sirge;
c. juhul, kui testija märkab viga harjutuse sooritamisel, korrigeerib ta testitavat.
Puudulikult sooritatud kordust ei loeta soorituseks;
d. testitav võib harjutuse sooritamise ajal puhata lähteasendis, kuid järgmine
sooritus peab algama korrektsest lähteasendist, põlved ega kõht ei tohi
puudutada tugipinda. Puhkehetkedeks aega ei peatata;
e. testija teadustab iga 30 sekundi järel, harjutuse lõpuni jäänud aja, viimased
kümme sekundit loeb kuuldavalt «kümme», «üheksa», «kaheksa» jne ning
lõpetab harjutuse käsklusega «Stopp!».

4. Harjutuse sooritamisel loetakse veaks kui:
a. käte kõverdamisel ei ole õlavarred tugipinna suhtes paralleelsed;
b. käed ei ole täielikult välja sirutatud – fikseeritud;
c. keha ei moodusta ühte sirget õlgadest jalgadeni;
d. mõlemad käed ei puuduta harjutuse sooritamise ja puhkehetke ajal põrandat;
e. testitav ei reageeri testija korrigeerimisele, katkestab testija soorituse ja peale
vigade selgitamist antakse testitavale uus katse (lisakatseid on 1);
f. jalad on toenglamangus üksteise peal.

Istesse tõusu reeglid

1. Harjutuse sooritamiseks on aega 2 minutit.

2. Lähteasend:
a. harjutuse sooritaja lamab selili, käed kukla taga sõrmpuutes;
b. jalad on põlvedest kõverdatult (täisnurga all) koos või kergelt harkis, jalatallad on
kontaktis tugipinnaga kogu harjutuse vältel;
c. partner hoiab kätega testitava jalalabadest kinni;
d. harjutust sooritatakse ühel ja samal tugipinnal.

3. Harjutuse sooritamine:
a. testija annab käskluse «Alga!». Testitav tõuseb istesse nii, et õlavarred
(küünarnukid) puudutavad põlvi ja laskub lähteasendisse. Testija loeb sooritusi;
b. lähteasendi läbimisel peab testitava turi puudutama põrandat;
c. juhul, kui testija märkab viga harjutuse sooritamisel, korrigeerib ta testitavat.
Puudulikult sooritatud kordust ei loeta soorituseks;
d. testitava jalatallad ja istmik peavad kogu harjutuse sooritamise ajal olema
kontaktis tugipinnaga;
e. testitav võib harjutuse sooritamise ajal puhata, puhkeasendiks on lähteasend
käed kuklal sõrmpuutes. Puhkehetkedeks aega ei peatata;
f. testija teadustab iga 30 sekundi järel, harjutuse lõpuni jäänud aja, viimased
kümme sekundit loeb kuuldavalt «kümme», «üheksa», «kaheksa» jne ning
lõpetab harjutuse käsklusega «Stopp!».

4. Harjutuse sooritamisel loetakse veaks kui:
a. käed ei ole kukla taga sõrmpuutes;
b. istesse tõusmisel ei puudutata küünarnukkidega põlvi;
c. selili asendisse laskumisel ei puudutata turjaga tugipinda;
d. testitav ei reageeri testija korrigeerimisele, katkestab testija soorituse ja peale
vigade selgitamist antakse testitavale uus katse (lisakatseid on 1);
e. puusade või lahtiste kätega teeb testitav hooliigutusi.

Jooksu reeglid

1. Lähteasend: lähtejoonel toimuv ühisstart.
2. Harjutuse sooritamine:
a. testija annab käskluse «Marss!», mille järel alustavad testitavad 3200 m jooksu;
b. igal testitaval on võimalusel rinnanumber;
c. jooksu ajal teatab testija võimaluse korral iga läbitud kilomeetri aja;
d. testitav võib harjutuse sooritamise ajal puhata, puhkehetkedeks aega ei peatata.

3. Harjutuse sooritamisel loetakse veaks kui:
a. kasutatakse kõrvalist abi;
b. võetakse ära rinnanumber;
c. takistatakse kaasjooksjat;
d. kasutatakse lühemat teed.

+++
Loe ka: Kuidas jälgida koduste vahenditega rasvamassi muutusi

+++ Ole kursis uute artiklitega!
Lisa ennast UUDISKIRJA listi 
(max 1 kord kuus)
või jälgi facebook.com/kehadiagnostika 

Toitumiskava, treeningkava, personaaltreening

hcgym.eu – Toitumiskava ja treeningkava vastavalt sinu eesmärgile.

brenafitness.eu

konsap.ee

Õpi ise dieeti ja toitumiskava koostama

fitness.ee/veebitreener
fitness.ee/treeningkavad

Kas ja miks toitumiskava?

Arctic Sport Clubi personaaltreener Risto Uuk ja Kristiine Myfitnessi personaaltreener Roman Minlibajev vestlevad selle üle, kas toitumiskava on kõige efektiivsem viis kehakoostise parandamiseks. Arutelus on juttu toitumiskavadest, edukast kaalulangusest, miks paljud inimesed toitumist jätkusuutlikult järgida ei suuda ja palju muud. Väljavõtted vestlusest (loe kogu arutelu siit):

Konkreetse toitumiskava miinused:

 • Toitumiskavad on lahterdavad, st “head” toiduaineid vs “halvad” toiduained. Inimesed arvavad, et nüüd ei tohi teatud toite enam üldse süüa. Isud nende konkreetsete toitude järgi võivad tõusta.
 • Toitumiskavad on limiteerivad, st menüüst ei pruugi leida neid toite, mida inimene väga naudib. Loob aluse selleks, et toitumiskava ei ole järjepidev.
 • Toitumiskavad on tihtipeale koostatud selliselt, et inimene peab enda elustiili kohandama toitumiskava järgi, mitte vastupidi, st väga mitu toidukorda, kindlatel kellaaegadel.
 • Toitumiskavad soosivad ebatervisliku suhtumist toitumisse, “kui söön seda toitu, siis pean kindlasti selle maha jooksma!”, toitu ei naudita vaid tuntakse süümepiinasid, kui midagi toitumiskavavälist süüakse.

 

Samas ei saa toitumiskavasid ka otseselt maha kanda. Seega mõned plussid, mis võiksid olla toitumiskava jälgimisega:

 • Üldiselt on kaloraaži suurusjärk paigas, st inimene saab aimu millist kogust toitu tema keha võiks ööpäevas vajada.
 • Distsiplineerib inimest jätma näiteks tööpäeval paki küpsiseid söömata, sest seda ei olnud tema toitumiskavas (plussid ja miinused hakkavad vaikselt põimuma nüüd).
 • Keskmine inimene hakkab toituma mitmekülgsemalt – toitumiskavades on reeglina sees juur- ja puuviljad, head valgu- ja rasvaallikad. Kui inimene on söönud näiteks hommikuks ühe võileiva, lõunaks burgerit ja õhtuks pitsat, siis kindlasti tuleb juurde variatiivsust.
 • Toitumiskava aitab esile tuua neid toite, mida inimene võiks tihedamini süüa. Enamvähem sama, mis eelmine punkt.
 • Inimene on motiveeritud võtma toitu tööle kaasa, nt töökohad, kus on lähedal Reval Cafe jms kohvikud, kust muidu käinud saiakesi võtmas söökide vahepeal.

“Academy of Nutrition and Dietetics seisukoht on, et tervisliku toitumise põhiline fookus peaks olema inimese terve toitumisrežiim või üldised toitumiskäitumised. Kõik toidud sobivad plaani, kui neid tarbitakse mõõdukalt normaalsete portsjonitega ja kombineeritakse füüsilise aktiivsusega.

Populaarsemad artiklid + kokkuvõte

Pildil: Lugejad alates 2013 juunist http://metrix.station.ee/site/3111/organismidiagnostika-ee

Kuna eelmisest kokkuvõttest on peaaegu 3 aastat möödas, siis on aeg teha uus.
Eelmine Kokkuvõte mõõtmistest viimasel 2 aastal

Alates 2011 juunist kuni 2016 tehtud üle 1400 keha massi koostise mõõtmise BIA-meetodil (sh korduvad).

Kokkuvõte 22.juuni 2013 – 2.mai 2016 kohta.
POPULAARSEMAD ARTIKLID

 1. Rasvaprotsent – mõõtmine ja normitabel
  http://www.organismidiagnostika.ee/rasvaprotsendi-mootmine/
 2. Geenitest – geenianalüüsiga toitumiskava e DNA-dieet
 3. Vähe süsivesikuid, palju rasva – Rootsi toitumisteooria
  http://www.organismidiagnostika.ee/vahe-susivesikuid-palju-rasva/
 4. Veresuhkur – mida see näitab?
  http://www.organismidiagnostika.ee/veresuhkur-mida-see-naitab/
 5. Kaloraaž, pulsisagedus, aktiivsuskoefitsient, baasainevahetus
  http://www.organismidiagnostika.ee/valemid-efektiivseks-keha-treeninguks/
 6. Kalorimeetria valemid ja kalkulaatorid
  http://www.organismidiagnostika.ee/kalorimeetria-valemid-ja-kalkulaatorid/
 7. Mehed, õllekõht pole naljaasi
  http://www.organismidiagnostika.ee/mehed-ollekoht-pole-naljaasi/
 8. Kehatüübile vastav treening ja toitumine. Naiste kehatüübid
 9. Rasva ladestumine kehaosades

Lugejad teistest riikidest: Soome, Venemaa, USA, Norra, UK, Rootsi, Saksamaa, Brasiilia.

 

FACEBOOKI JÄLGIJAD

1371 pealt 2637 peale – kahekordne kasv.
82% jälgijatest on naised vanuses 18-54a.
http://metrix.station.ee/site/3109/kehadiagnostika

kehadiagnostika facebook

Viimase kolme aasta jooksul välja loositud mitmeid kaliipreid, pulsikellasid ja sammulugejaid
http://www.organismidiagnostika.ee/tasuta/

Lehelt saab tellida kaliipreid ja 5 erinevat geenitesti ükskõik kuhu riiki.

Kui soovid uute artiklite ja loosidega kursis olla, lisa ennast uudiskirja listi.

Samuti saab meid jälgida facebook.com/kehadiagnostika

 

 

Üldtreeningu anatoomia

„Üldtreeningu anatoomia” on rahvusvaheline suurmenuk, mis on kõige tänapäevasem anatoomiliselt täpsete ja atraktiivsete illustratsioonide ja üksikasjalike juhistega ideaalne abimaterjal igaühele, kes koostab treeningukava kas iseendale või teistele.
Mis toimub teie kehas, kui teete jõuharjutusi? Millised lihased on kaasatud nendesse liigutustesse, mida sooritate, ja mida lihased sel ajal teevad?
„Üldtreeningu anatoomia” on koostatud nii, et saaksite n-ö oma keha sisse „vaadata“ ja tänu paremale teadmisele selle ehitusest ka tõhusamini treenida. Värvilised illustratsioonid näitavad iga harjutuse puhul kaasatud aktiivseid ja stabiliseerivaid lihaseid, lihtne tekst aga selgitab, kuidas mingi harjutus teatud lihastele mõjub. Antakse ka soovitusi harjutuste kergemaks või raskemaks muutmiseks, samuti näpunäiteid, kuidas saaksite saavutada võimalikult häid tulemusi. Sellest raamatust saab hea ülevaate, kuidas luu- ja lihasrühmad liikumise tekitamisel üksteisest sõltuvad. „Üldtreeningu anatoomia” aitab mõista asendeid ja lihaste liikumist selles kirjeldatud harjutuste puhul ning annab mõtlemisainet teemal, kuidas kogu teie keha on kaasatud erinevate harjutuste sooritamisesse.
Raamat „Üldtreeningu anatoomia” on nagu teie „isiklik treener”, kes õpetab teid õigesti treeningut planeerima ja läbi viima. See on hariv ja praktiline raamat kõigile, kes soovivad arendada ja vormida oma lihaseid. See sobib ideaalselt ka spetsialistidele – treeneritele, füsioterapeutidele ja massööridele -, kes puutuvad kokku lihastega oma igapäevatöös.

„Üldtreeningu anatoomia” konsultandiks on Ühendus Sport Kõigile asepresident ja
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži dotsent Rein Jalak, kes hindab kõrgelt selle raamatu Eesti turule jõudmist.

Apollo.ee

Alusta dieeti ja võida rasvakihi mõõtmise kaliiper

Kõikide vahel, kes tellivad NOVEMBRIS vähemalt ühe geenitesti, läheb loosi rasvakihi mõõtmise kaliiper.

Võitja avaldatakse hiljemalt 6.detsembril Kehadiagnostika facebooki lehel.

Osalevad kõik, kes on novembris tellinud vähemalt ühe geenitesti:

 • DNA-dieet
 • Geenitest tsöliaakiariski määramiseks
 • Geenitest vitamiinide puudulikkuse määramiseks
 • Geenitest laktoositalumatuse määramiseks

Mis on kaliiper?

geenitestid kaliiper
Nahaaluse rasvakihi mõõtmise kaliiper